TRAO TAY-1

TRAO TAY

Văn hóa trao tay người yêu nước
Tự mình làm chủ những vần thơ
Tự mình truyền bá ra cùng khắp
Góp công góp sức xây ước mơ
Vào nền Quốc Đạo ngôi Phật, Thánh
Trở lại thiên đàng, dứt bơ vơ
Rút ngắn đường tu, vô lượng kiếp
Lập lên Quốc Độ rạng công phu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s