HÃY TỰ CÓ TRÁCH NHIỆM

HÃY TỰ CÓ TRÁCH NHIỆM

Từ bỏ trách nhiệm, nghĩa là sao?
Bỏ non bỏ nước, bỏ đồng bào
Bỏ con bỏ cháu, không màng tới
Người mà như thế, chẳng ra sao
Phải có trách nhiệm, không né tránh
Lo cho non nước, hết lao đao
Mỗi người đại Việt, là phải thế
Tương lai tươi đẹp, biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s