PHẢI CÓ BỔN PHẬN

PHẢI CÓ BỔN PHẬN

Bỏ mặc non sông nghĩa là sao
Để cho cuộc sống, khổ lao đao
Phó mặc gian hùng buôn bán nước
Giang san nguy khốn khắp mọi nơi
Để cho những kẻ, tàn phá nát
Cơ nghiệp Ông Cha, cảnh tả tơi
Hãy tự đứng lên, trong bổn phận
Cứu non cứu nước rạng danh ngôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s