THỦ LĨNH KHẮP NƠI ANH HÙNG KHẮP CHỐN

THỦ LĨNH KHẮP NƠI, ANH HÙNG KHẮP CHỐN

Nhìn xem khí thế biểu tình
Đều là dũng sĩ con người Việt Nam
Đều là tướng lĩnh sắc son
Hùng anh theo bước Cha Ông hào hùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Gái trai già trẻ anh tài khắp nơi
Giái thời bà Triệu bà Trưng
Trai thời Quốc Tuấn , Quang Trung dậy đường
Anh Hùng dũng sĩ như rừng
Xưa nay là thế lẫy lừng biết bao
Những ai xem nhẹ chúng dân
Mới hay lầm lạc khốn nguy cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s