PHƠI PHỚI NIỀM VUI

PHƠI PHỚI NIỀM VUI

Nước Việt Nam, tỏa sáng lên rồi
Trong lòng vui sướng, lẫn bồi hồi
Có lẽ Vua Hùng, đang xây chuyển
Làm cho đất nước, cảnh sanh sôi
Từ cõi chết, đâm chồi nẩy nở
Dậy hào hùng, khí thế sục sôi
Một cuộc sống, đi vào đổi mới
Nước Việt Nam, phơi phới niềm vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s