THỔN THỨC

THỔN THỨC

Thương dân nước Việt Nam ta
Khốn cùng cơ cực, đắng cay trăm bề
Thương dân chẳng được yên lành
Bất an sợ hãi độc hành độc xơi
Trời ơi, ơi hỡi trời ơi
Đói nghèo bệnh tật, kéo lôi giật giành
Độc từ trăm ngả muôn đường
Độc gieo tan tóc khắp cùng ung thư

Kìa cuộc sống, biết bao khốn khó
Cố vượt lên, nghèo đói chẳng tha
Tại ai ơi hỡi tại ai
Tại quân bành trướng ác gian giặc Tàu

Mưu mô thôn tính nước nhà
Mưu mô cướp lấy sơn hà nước non

Chúng gây ra, khốn nguy tan tóc
Chúng gây ra, thảm khốc tiêu điều
Mưu mô đầu độc hại ngầm
Làm cho dân Việt ngóc đầu không lên
Lòng trăn trở, tháng năm chua xót
Khắp cùng trời, thổn thức ngậm ngùi
Thương dân nào phải một người
Mà là khắp cả những người có tâm
Những ai còn chút lương tri
Đều là thương xót, không riêng người nào
Thương người cũng chính thương mình
Thương dân cũng chính, vì mình là dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s