SÁNG NGỜI VIỆT NAM-1

SÁNG NGỜI VIỆT NAM

Việt Nam tỏa sáng lên rồi
Cội Nguồn Văn Hóa mặt trời tâm linh
Hồn non nước, bay lên phơi phới
Rạng trời mây, truyền thống Rồng Tiên
Đất trời Nam Việt thiêng liêng
Địa linh nhân kiệt hùng anh lẫy lừng
Ôi Tổ Quốc, quê mình đẹp lắm
Hình Địa Long, chữ S xinh xinh
Giờ đây tỏa rực hào quang
Tràn đầy khí thế càng thêm hào hùng
Là Người Việt, tự hào Nguồn Cội
Năm nghìn năm, đại thụ nước non
Bừng bừng khí thế hùng anh
Dâng cao muôn trượng sấm vang dậy trời
Quân xâm lược, hãi hùng khiếp vía
Cờ Địa Long, phất phới tung bay
Sáng ngời Nam Việt, Việt Nam
Dân giàu nước mạnh vinh quang lẫy lừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s