LUẬT NHÂN QUẢ-1

LUẬT NHÂN QUẢ

Nhân với quả, không rời cuộc sống
Gieo bạo tàn, gặt hái tai ương
Ác gieo, ác gặt, tự nhiên
Bão bùng trổi dậy khắp nơi khắp cùng
Giờ đến lúc, đứng ngồi thấp thỏm
Nhìn lòng dân, chửi rủa tràn lan
Nguy cơ khắp nẻo nước non
Hải hùng kinh sợ sống còn từng giây
Lòng ôn lại, gieo đầy tội ác
Gieo hận thù, khắp lối cùng đường
Tránh sao cho khỏi họa đầy
Đến hồi trả quả, khó mòng bình yên
Nếu không thức hồi tâm
Khó mong thoát khỏi bủa vây bịt bùng
Trời đất rộng, vẫn còn đường thoát
Về Cội Nguồn sám hối ăn năng
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Anh Linh che chở bình yên sống còn
Hãy chấm dứt, gieo tàn gieo bạo
Thuận lòng dân, chuyển vận đổi thay
Con đường chung Cội tương lai
Không ngoài Quốc Tổ sống theo Vua Hùng
Đêm đã hết, trời đà tỏa sáng
Vận huyền cơ chuyển biến đổi thay
Độc Tài chấm dứt tiêu bay
Đa Nguyên Dân Chủ thế thay ý trời
Nghịch Thiên Ý khó thời tồn tại
Thuận ý trời , hoạn nạn cũng qua
Đường lành hành thiện gieo ra
Vì dân vì nước vì nhà thật tâm
Nhân Quả, kết quả gieo nhân
Vì dân vì nước phúc phần bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s