ÁC DANH VANG LỪNG

ÁC DANH VANG LỪNG

Nhìn xem những kẻ đánh dân
Mặt mày hung tợn có nanh có sừng
Chúng là quỷ dữ ở đời
Yêu tinh đội lớp con người thời nay
Hung sùng đệ nhất ác gian
Hành dân bài bản dùi cui đạp nhào
Thế mà chúng lại tự hào
Đánh dân, dân lại ngã nhào tả tơi
Chúng nghe hai tiếng ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía tay chân rã rời
Anh hùng cái kiểu lạ đời
Hành dân là chính xưng thời hùng anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s