NGƯỜI VIỆT NAM-1

NGƯỜI VIỆT NAM

Là người Việt Nam
Luôn yêu tổ quốc
Quyết không mất Gốc
Tôn thờ Cha Ông
Bảo vệ non sông
Luôn mãi hiếu trung
Luôn mãi thủy chung
Có nhân có nghĩa, yêu thương đồng bào
Là người Việt
Luôn mãi tự hào
Năm nghìn năm, Văn Hiến đất trời uy linh
Là người Việt
Con Rồng cháu Tiên
Luôn bất khuất đấu tranh
Chống bạo tàn, chống gian tà
Chống kẻ phản nòi, bán nước hại dân
Là người Việt Nam
Không thể ngồi yên
Khi tổ quốc lâm nguy
Sẵn sàng đứng dậy mà đi
Cứu nguy dân tộc bình yên sống còn
Theo bước Vua Hùng
Kế thừa di chí của người truyền trao
Sẵn sàng hi sinh
Sẵn sàng xông lên
Vì non vì nước kể chi thân mình
Là người Việt, luôn là như vậy
Mãi hùng anh, không sợ một ai
Dù cho biển giáo rừng gươm
Cũng không lùi bước tiến lên diệt thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s