HẠI NƯỚC LÀ HẠI CHÍNH MÌNH HẠI DÂN LÀ HẠI CHÍNH QUYỀN ĐI TIÊU

HẠI NƯỚC LÀ HẠI CHÍNH MÌNH, HẠI DÂN LÀ HẠI CHÍNH QUYỀN ĐI TIÊU

Một bửa nọ, cá liền hỏi nước
Sao thân tôi, đau nhứt ê chề
Đầu tôi nửa tỉnh nửa mê
Khó mong qua khỏi gần kề đi tiêu
Nước liền nói, tại ngươi hết thảy
Với dã tâm, ngươi chẳng nghĩ suy
Đầu độc nước mấy mươi năm
Đủ chiêu, đủ thức còn trong được nào
Ngươi sợ nước trong ngần thấy cá
Ngươi làm cho, nước thấm bẩn dơ
Đầu độc nước mãi không thôi
Làm cho nước độc sanh sôi khắp cùng
Nước càng bẩn, càng nhiều độc tố
Thời làm sao cá sống được đây
Cá đành chết thúi chết tha
Chết không kịp ngáp chết sa từng bầy
Chết thôi lai láng nổi đầy
Khắp cùng đất nước ôi thời còn chi
Cá sợ hãi, khi nghe lời ấy
Nước giờ đây độc ngấm tràn lan
Làm cho cá phải lao đao
Quay cuồng ngạt thở đớn đau khắp mình
Càng sợ hãi, vẫy vùng bưng bít
Làm nước dơ, độc phát càng cao
Cá càng lũ lượt chết mau
Nước toàn nhiễm đọc chạy đâu sống còn
Mới hay loài cá sai lầm
Tự mình đầu độc chính mình lạ thay
Nước trong cá sống cá bơi
Nước độc cá chét cá phơi trắng hồ
Nước bẩn ô nhiễn môi trường
Rũ nhau tiêu xác tiêu hồn đi toi
Gieo nhân kết quả là đây
Gieo độc gặt độc tai bay họa dồn
Phải thông quy luật trường tồn
Nước mà sanh độc cá còn được đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s