LỜI THĂM HỎI-1

LỜI THĂM HỎI

Tuy rằng bạn ở xa xôi
Nhưng tôi coi bạn anh em một nhà
Bạn bị đánh trong lòng đau đớn
Bạn bị thoi, nước mắt đầm đìa
Bạn ngã nhào, tôi liền bật khóc
Bạn vì ai?
Bạn vì tổ quốc non sông
Một tinh thần hiếu trung bất khuất
Vì giang san, còn mất Cha Ông
Với ơn ấy lòng tôi mãi nhớ
Người anh hùng gặp lúc loạn ly
Lòng tôi cảm phục vô biên
Thâm tâm kính trọng biết ơn đến người
Người anh hùng cứu nước cứu đời
Làm cho đất nước sau nầy nở hoa
Thái bình độc lập âu ca
Việt Nam đổi mới sơn hà yên vui
Lời thăm hỏi , tận đáy lòng tôi
Đến người bị đánh tả tơi thân hình
Người vì non nước Tiên Rồng
Ân nhân tất cả đồng bào Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s