HẠT MƯA GIỌT LỆ

HẠT MƯA GIỌT LỆ

Nhìn cái cảnh, đánh dân khủng khiếp
Dân tội gì, đau đớn lắm ai ơi
Chúng rượt dân, như là quân cướp nước
Dân tội gì, mà chúng đánh tả tơi
Dân là ai ? dân đâu phải gian ác
Bán thân cho đất, bán đời cho mưa

Làm ra của cải sớm trưa
Góp công góp sức nước non sơn hà
Ôi bất nhân, ôi bạo tàn
Trả ơn đấm đá, những đòn dùi cui
Trả ơn bắt bớ giữ giam
Bất nhân bất nghĩa chẳng ra kiếp người

Dân tội gì, suốt ngày khổ cực
Dân là dân, cực nhọc sớm hôm
Làm ra của cải nuôi quân
Để rồi nhận lấy tả tơi dập bầm
Dân tội gì, mà hành mà hạ
Dân tội gì, đánh đập tả tơi

Những dùi cui, nện thời trúc xuống
Chúng trả ơn, khủng khiếp kinh người
Tiếng than, ai oán khắp cùng
Hạt mưa giọt lệ, ngậm ngùi thương đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s