ĐẤU TRANH VĂN HÓA

ĐẤU TRANH VĂN HÓA

Đường cứu quốc, đâu cần gươm giáo
Sát hại nhau, chém giết mà chi
Lời hay thức tỉnh cứu nguy
Một câu nói phải lập công với đời
Gươm văn hóa, sáng ngời vi diệu
Hiện đại hơn, súng đạn giết người
Chuyển xây cuộc thế tài tình
Làm cho đất nước chuyển mình nở hoa
Bất bạo động, đấu tranh văn hóa
Làm đổi thay, cuộc sống đi lên
Đấu tranh văn hóa văn minh
Đấu tranh súng đạn triệt tiêu giống nòi
Bất bạo động. ôn hòa triết lý
Tìm hướng đi đổi mới yên bình
Độc tài loại bỏ, Đa Nguyên
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Đấu tranh không có hận thù
Việt Nam nhất định đăng trình thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s