SUM HIỆP MỘT NHÀ,

SUM HIỆP MỘT NHÀ,

Xuân về hoa mai nở
Lại sum hợp một nhà
Những con cháu phương xa
Niềm vui dâng cúng tổ
Tấm lòng quà nho nhỏ

Dâng lên Mẹ cùng Cha
Công lao ơn trời biển
Sanh thành nghĩa bao la
Anh em cùng vui vẻ
Cháu, con rạng âu ca
Lạc Hồng hội tụ tinh hoa
Tiên Rồng vầy hội bài ca thanh bình
Xuân về đoàn tụ gia đình
Tràn đầy hạnh phúc, vui vầy hòa vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s