GIÀNH GIẬT MÀ CHI

GIÀNH GIẬT MÀ CHI

Nước non, nào phải của riêng ai
Giành giật mà chi cảnh họa tai
Chung nhau đoàn kết, mà gìn giữ
Đẹp đời đẹp Đạo, đẹp tương lai
Còn Nguồn, còn Cội, còn tất cả
Thờ Ông, thờ Cha, thoát bể dâu
Lạc Nguồn mất Cội, đời vô nghĩa
Chiến tranh loạn lạc, hận thêm sâu
Kế thừa di chí, theo Quốc Tổ
Rồng Tiên, tỏa sáng, khắp năm châu
Giang san Đại Việt,cùng chung hưởng
Tranh giành mà chi, giặc chúng câu
Nồi da nấu thịt, cùng thê thảm
Giặc Tàu xâm chiếm nước còn đâu
Nhà tan cửa nát, còn chi nữa
Vùi chôn tất cả, tận hố sâu
Giành giật mà chi, non với nước
Chung nhau gìn giữ, giữ cùng nhau
An vui hạnh phúc dài lâu
Dân giàu nước mạnh biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s