KHÔNG RỜI NGUỒN CỘI

KHÔNG RỜI NGUỒN CỘI

Yêu nước không rời Cội Nguồn
Làm khiếp hồn lũ giặc ngoại xâm
Triệu người như một chung tay
Lo gì chẳng đặng tan thây giặc thù
Quan hệ các nước bình thường
Miễn là không bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Hòa hợp nhưng không hòa tan
Rồng Tiên mãi mãi vinh quang Tiên Rồng .
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Như cây vững Gốc, nước Nguồn dâng cao
Việt Nam mọc cánh mà bay
Dân giàu nước mạnh, Đông, Tây lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s