XEM THƯỜNG NGUỒN CỘI

XEM THƯỜNG NGUỒN CỘI

Cứ nghĩ bỏ Nguồn chẳng có sao
Ngờ đâu sóng dậy, nổi ba đào
Liên miên gặp phải, muôn điều khó
Tưởng thành, hóa bại khổ dường bao
Xem thường Quốc Tổ không màng tới
Tự kêu họa đến, phước tiêu hao
Cơ nghiệp tiêu vong, vì mất gốc
Bại suy vùi lấp , khổ lao đao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s