CAO NGẠO LÀ TỰ SÁT,

CAO NGẠO LÀ TỰ SÁT,

Cứ ngỡ là mình quá tài ba
Không cần nương tựa, đức Ông Cha
Nào hay cơ nghiệp, như mây khói
Vô thường xoay chuyển, tựa bóng ma
Có tài vô đức, đường mất gốc
Thành đâu không thấy, họa phủ sa
Dựng nhà không móng, sao vững chắc
Tự cao tự đại, tự kêu ca
Tự cao đồng nghĩa là tự sát
Họa tai kéo đến chúng chẳng tha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s