MÃI MÃI TỰ HÀO

MÃI MÃI TỰ HÀO

Dân tộc Việt, có Nguồn có Cội
Nào phải đâu, tạm bợ qua loa
Ngàn xưa bao lớp Ông Cha
Trọn lòng trung hiếu, thờ tôn Cội Nguồn
Là dân Việt, từ thời dựng nước
Mang trong mình dòng máu Rồng Tiên,
Đi theo Quốc Tổ Hùng Vương,
Cội nền dân tộc anh linh hào hùng
Là con cháu, kế thừa di chí
Thời lẽ nào, không quý Cha Ông
Theo chi lệ thuộc ngoại bang
Làm cho non nước nát tan trăm chiều
Hãy giữ lấy, những gì truyền lại
Luôn phát huy, đến tận mai sau
Rồng Tiên đệ nhất năm châu
Lẽ nào lại biến, rắn, giun, quỉ tà
Tự hào ta mãi tự hào
Là con cháu Việt, Tiên Rồng, uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s