SAI LẦM

SAI LẦM,

Cứ tưởng là mình, chẳng cần ai
Không cần nương tựa, đức Ông Cha
Nào hay tai họa đầy trước mắt
Sa vào tăm tối, hết ngõ ra
Cơ vận thế thời, không hay biết
Thấy mưa cứ tưởng, nắng đã xa
Nào hay mưa tạnh, mặt trời hiện
Muôn tốt, nhìn lành bỏ trôi qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s