NHẬN THỨC HIỆN THỰC LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

NHẬN THỨC HIỆN THỰC LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Muốn cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên nghe theo làm theo. Trừ khi người đó biết tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha, nói chung là tôn thờ Quốc Tổ, tôn thờ Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước, phát huy nòi giống Tiên Rồng. Trên thuận Ý Trời, dưới hợp lòng dân, được Hồn Thiên Sông Núi phù trì che chở phù hộ.
Cũng không có sự đoàn kết nào hơn, là cùng nhau trở về Nguồn Cội. Chung cùng chí hướng chống lại ngoại xâm, có làm được như vậy mới đem lại thật sự tươi đẹp cho đất nước Việt Nam. Độc Lập dài lâu, an vui hạnh phúc.
Nói Tóm Lại : Chỉ có con người hết lòng vì nước vì dân, biết tôn thờ Nguồn Cội. Thì những người ấy sẽ làm nên thời đại mới, thời đại văn minh đất nước Việt Nam, trang sử vàng mở ra rực rỡ khắp năm châu địa cầu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s