NHẬN NHÌN ANH EM

NHẬN NHÌN ANH EM

Vận nước non, phủ đầy bóng tối
Một màu đen, lạnh buốt con tim
Ác giăng thiện mãi lặng im
Phải chăng âm thịnh, dương suy thế thời
Đời mạc pháp, thứ gì cũng độc
Nào mấy ai, không bị được đâu
Thế thời, thời thế khốn nguy
Bão bùng khắp lối, rét gieo não phiền
Vì cứu thế, Vua Hùng trở lại
Chuyển pháp luân, độ tận thế nhân
Hào quang chân lý sáng soi
Chỉ đường mở lối cứu nguy nước nhà
Hàn gắn lại bao là thù hận
Vì chiến tranh để lại vết đau
Không sao hòa giải cùng nhau
Làm cho nước việt, tối tăm cùng đường
Càng nội chiến, giặc Tàu có lợi
Hến cùng sò chung một họa tai
Ngư ông làm thịt cả hai
Lợi gì nầy hỡi anh em một nhà
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Vứt đi thù hận, nhận nhìn anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s