VƯỢT LÊN TẤT CẢ MỘT LÒNG ĐI THEO

VƯỢT LÊN TẤT CẢ MỘT LÒNG ĐI THEO

Vòng danh lợi, đưa ta vào tăm tối
Sự khen, chê, luôn che mắt như mù
Bát phong xây chuyển vù vù
Nếu không gạt bỏ khó thời vững yên
Lòng vì dân, vững tin tiến bước
Đức với tài, cùng lúc lược thao
Ngoài tai, đàm luận như không
Thị phi vứt bỏ, chỉ chăm một đường
Lòng ung dung, bước vào trận chiến
Chí thanh cao, cống hiến đời mình
Noi gương Quốc Tổ Vua Hùng,
Vì dân vì nước, không vì lợi riêng
Chọn cách sống, theo binh theo pháp
Lòng trơ trơ , thi thố chuyển xây
Mặt ai vì lợi vì danh
Còn ta, ta mãi làm theo Ý Trời
Lòng tỏa sáng, luôn là minh chính
Sống cuộc đời trung hiếu Cha Ông
Hết lòng vì nước vì non
Lòng ta vẫn giữ như chân ba kiền
Suốt đời tận tị trung thành
Vì Nguồn vì Cội không hề đổi thay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s