THẤU TÌNH ĐẠT LÝ

THẤU TÌNH ĐẠT LÝ

Giác Ngộ trở về nền Nguồn Cội
Thấu tình đạt lý, vận nước non
Chung tay xây dựng giang san
Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình
Mất Cội Nguồn, đi vào hổn loạn
Khó bình yên, đem lại họa tai
Độc tài luôn mãi nối đuôi
Khó mong phát triển nghèo xơ xác nghèo
Muốn cho đất nước đổi đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s