LỜI QUỐC TỔ-2

LỜI QUỐC TỔ

Lời Quốc Tổ, gởi về con cháu
Dân Việt Nam, dòng giống Rồng Tiên,
Từ khi dựng nước Văn Lang,
Trải qua hơn mấy, nghìn năm lâu rồi
Bao thế hệ kế thừa giữ nước
Đều là người, trung hiếu, hiếu trung
Trải bao xương máu, máu xương
Giữ yên bờ cõi Việt Nam trường tồn
Nay gặp phải, những phường bất hiếu
Bán nước non, vùi lấp chúng dân
Làm cho khốn khổ điêu linh
Đói nghèo lạc hậu, còn thêm ngục tù
Đường mất nước chỉ còn gan tất
Ta phải đành, xuống thế cứu nguy
Truyền ra thi bút ấn linh
Chuyển xây tình thế cứu nguy sống còn
Thân không quản, tháng ngày gian khổ
Truyền kinh thơ, khai mở Đạo, Đời
Làm cho tình thế nước nhà
Thoát ra tăm tối đi vào thượng ngơn
Nhờ kinh thơ chuyển xoay cuộc sống
Thoát vòng vây nguy khốn chiến tranh
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Chung nhau xây dựng nước non thanh bình
Là Quốc Tổ mấy lời bày giải
Để cháu con hiểu rõ Cha Ông
Tuy rằng ở tận trời cao
Nhưng không rời bỏ cháu con cõi trần
Nên Ta lìa khỏi thiên đàng
Trở về trần thế loại trừ yêu tinh
Cứu nguy đất nước chúng dân
Không còn khốn khổ bình an sống còn
Giải trừ nô lệ cúi đầu
Vinh quang nòi giống con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s