VẤT VẢ CÀNG NÊN

VẤT VẢ CÀNG NÊN

Gian lao vất vả càng nên
Như vàng thử lửa càng thêm sáng bừng
Sợ chi xâm lược giặc Tàu
Phất cờ Quốc Tổ chung lòng tiến lên
Hào khí nước Việt xưa nay
Ngàn đời vẫn thế uy linh ngàn đời
Sức mạnh từ Cội từ Nguồn
Dời sông lấp biển huống là ngoại xâm
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Hồn thiên sông núi hiển linh phù trì
Gian nan khốn khó ngại gì
Càng tôi càng luyện thời càng anh linh
Ai ơi nhớ lấy lời kinh
Gian nan vất vả càng nên càng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

DIỄN ĐỌC BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s