SÁNG NGỜI ANH LINH

SÁNG NGỜI ANH LINH

Theo huyền cơ, thay trời hành đạo
Dân Việt Nam, trổi dậy bừng lên
Làm theo Thiên Ý Trời Cha
Thiên La , Địa Võng chuyển xoay độ đời
Gươm Văn Hóa, sáng ngời tỏa sáng
Rền đất trời, gào thét dậy non
Sấm rền Nam Việt, Việt Nam
Ngoại xâm khiếp vía vùi chôn phen nầy
Một sức mạnh không gì đánh bại
Giống Tiên Rồng trổi dậy kinh thiên
Chuyển xây cùng khắp năm châu
Làm nên đại cuộc vô biên ngút ngàn

Liên minh chủ nghĩa Đại Đồng
Khiếp kinh lũ giặc hãi hùng ngoại xâm
Việt Nam lấy lại biên cương
Cũng như biển đảo, bình yên thái bình
Rồng Tiên hành đạo thay trời
Làm nên lịch sử sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s