NGANG TÀNG BẤT KHUẤT

NGANG TÀNG BẤT KHUẤT

Tung hoành ngang dọc, giống Rồng Tiên
Ngang tàng bất khuất, sợ chi ai
Ngút ngàn chí khí, cao hơn núi
Vẫy vùng gào thét, gái cùng trai
Bao lớp Cha Ông, rền chí thánh
Lịch sử sáng ngời, vẫn chưa phai
Sá gì một lũ quân Tàu giặc
Ào lên xóa sổ, những tan thây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s