DÙ LÀ Ở ĐÂU

DÙ LÀ Ở ĐÂU

Khuyên ai cứ ra công vì nước
Dẫu cho rằng, thịt nát xương tan
Cũng không thối chí lùi chân
Kế thừa di chí Hùng Vương trao truyền
Là người Việt, không gì thay đổi
Lòng hiếu trung, muôn thuở không phai
Đồng cùng vì nước vì non
Làm cho nước Việt anh linh sáng ngời
Giống Tiên Rồng, hào hùng bất khuất
Bao nghìn đời tỏa sáng hùng anh
Trong nước, ngoài nước như nhau
Đều là dòng giống Lạc Long anh hùng
Luôn vì nước, đồng lòng chung sức
Cùng chung tay, xây đắp quê hương
Đánh tan xâm lược ngoại xâm
Trong ngoài người Việt keo sơn một lòng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Kết thừa Quốc Tổ vang lừng rền vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s