SAI LẦM LẠC LỐI

SAI LẦM LẠC LỐI

Sai lầm lìa bỏ Cội Nguồn
Tiêu tan nòi giống không còn bình yên
Sai lầm chối bỏ Hùng Vương
Đi vào nội chiến thảm thương ê chề
Sai lầm hướng ngoại nương nhờ
Hết mong đoàn kết lắm điều tai ương
Mở đường dẫn lối ngoại xâm
Nguy cơ mất nước tiêu tan cơ đồ
Việt Nam đen tối mịt mù
Hết mong phát triển sang giàu ấm no
Lầm đường lạc lối đọa sa
Hóa thành bạc nhược biết bao nhục hèn
Còn đâu dòng giống Tiên Rồng
Còn đâu khí phách lẫy lừng còn đâu
Vùi chôn Nam Việt, Việt Nam
Trở thành bất nghĩa còn mang tội đồ
Tỉnh đi trở lại Cội Nguồn
UY linh hiển hách con Rồng cháu Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s