ĐẸP MÃI VIỆT NAM

ĐẸP MÃI VIỆT NAM

Quê hương đất nước Việt Nam
Luôn là mãi mãi đẹp xinh sáng ngời
Việt Nam đất nước con người
Hiển vinh, vinh hiển đời đời hiển vinh
Có cầu liên xã bắc ngang
Có đường liên tỉnh xuống lên ra vào
Quê hương biển bạc rừng vàng
Có nền Nguồn Cội huy hoàng lừng danh
Tạo lên sức mạnh vô biên
Hào hùng Dân Tộc anh linh hào hùng
Ba miền quốc lộ một đường
Địa Long đất Việt sáng ngời Địa Long
Quê hương chữ S đẹp xinh
Đồng Bào một Cội nghĩa tình bao la
Việt Nam đẹp mãi trong ta
Việt Nam đẹp mãi sơn hà Việt Nam
Con người đất nước quê hương
Gắng liền cuộc sống thân thương biển trời
Quê hương đất nước tuyệt vời
Việt Nam đẹp mãi nước nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s