EM RẤT VUI MỪNG

EM RẤT VUI MỪNG

Nhìn anh vì Cội vì Nguồn
Lòng em sung sướng những ngày bên nhau
Hai ta chung sức dựng xây
Cho nền Nguồn Cội càng thêm rực hồng
Hai ta theo bước Vua Hùng
Truyền kinh thuyết giáo cho đời an vui
Cứu nhân độ thế lập công
Kỳ ba Thánh Đức rạng danh muôn đời
Giờ đây em rất vui mừng
Vì anh xứng đáng con Rồng cháu Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s