HẾT CUỘC ĐỜI

HẾT CUỘC ĐỜI

Hơn sáu mươi năm, hết cuộc đời
Lận bận bao năm, cảnh thế thời
Cũng đã ném mùi chung thế tục
Đắng, cay, chua, ngọt, chạm bờ môi
Lắm cảnh phong ba, bao tủi nhục
Phong trần vùi dập, những tả tơi
Nếu không trụ vững, tâm kiên cố
Khác gì bão tố, cánh hoa rơi
Kinh luân để lại, cho trần thế
Hơn sáu mươi năm hết cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s