CHÂU BÁU KINH, THƠ

CHÂU BÁU KINH, THƠ

Để thành hiện thực, những ước mơ
Con đường trở lại, chốn quê xưa
Tiên cảnh bồng lai, trên thiên giới
Vĩnh hằng cuộc sống, những an vui
Trần gian cõi tạm, đi với đến
Mãn trần tất cả, đều buông xuôi
Chỉ có Văn, Thơ, Kinh, Triết, Truyện
Thiên Ý hành trang, để mang theo
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s