CON CHÁU HỒNG LẠC

CON CHÁU HỒNG LẠC

Việt Nam con cháu nòi Hồng Lạc
Nắm lấy tay nhau, vì đại cuộc
Vì dân ví nước, vì Ông Cha
Đứng lên chống trả quân xâm lược
Cội Nguồn trở lại, bước thăng hoa
Một kiếp trần gian, nơi cuộc thế
Về Nguồn Phật, Thánh, chẳng đâu xa
Thiện tâm trở lại, miền thiên giới
Mang chi thù hận, nặng lòng ta
Hành trang châu ngọc lời Thiên Ý
Thẳng đường trở lại, cõi trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s