NIỀM VUI CHỢT ĐẾN

NIỀM VUI CHỢT ĐẾN

Vận nước non, trên đầu mũi giáo
Kiếp lệ nô, đã ló đầu non
Ngoại xâm cũng đã lấn xâm
Chiếm lần biển đảo, nuốt luôn phen nầy
Tiếng oán than, dẫy đầy non nước
Nghe não nề tang tóc sầu bi
Thế thời ,thời thế ra chi
Tạo ra khốn cảnh, lâm nguy khốn cùng
Bên vực thẳm, sống còn gang tấc
Cảnh nước non, còn mất nay mai
Ôi thôi đất nước Việt Nam,
Còn chi cơ nghiệp Cha Ông dựng gầy
Lòng chua xót, thấm đầy nước mắt
Tận tim gan, dạ thắt ruột đau
Bên bờ nô lệ tới nơi
Não nề sông núi, tả tơi quê nhà
Những ánh đuốc, lờ mờ đêm tối
Thời mong chi, cứu nước cứu non
Bơ vơ trong cảnh đơn côi
Lạnh lùng trước cảnh lặng im dân tình
Đang tuyệt vọng , không còn huy vọng
Thời Mặt Trời, Nguồn Cội bừng lên
Lòng ôi sung sướng vô biên
Bóng đêm tan biến, u minh chẳng còn
Anh Linh Quốc Tổ Vua Hùng
Người đà trở lại, đem về mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s