BỪNG LÊN TỎA SÁNG

BỪNG LÊN TỎA SÁNG

Dân tộc Việt Nam
Dân tộc nhiều thương đau
Giờ đây tỏa sáng bừng lên
Không còn tăm tối, tối tăm cuộc đời
Ơn Quốc Tổ, ơn người chỉ lối
Mở con đường, đi đến thành công
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Những giá trị, Nhân Quyền , Dân Chủ
Luôn đêm về, bình đẳng tự do
Dân giàu nước mạnh bay lên
Việt Nam lột xác văn minh đổi đời
Cảnh ấm no, khắp cùng đất nước
Nước Việt Nam, những bước thăng hoa
Thái bình độc lập âu ca
Không còn khốn khổ giàu sang, sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s