CHỌN HƯỚNG ĐI-1

CHỌN HƯỚNG ĐI

Hãy chọn cho ta một hướng đi
Khổ vui, họa, phúc, chính là đây
Số mệnh là do ta làm chủ
Bỏ ai, hoặc đã chọn theo ai
Ý tưởng do mình, quyền lựa chọn
Cũng như lá phiếu, cầm trên tay
Chọn Mác Lê, hay tôn vinh Quốc Tổ
Cuộc sống yên bình, hay khốn khổ họa tai
Chọn rồi thời nhớ theo chân
Vứt đi rác rưởi vào trong xó bùn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s