VẬN NƯỚC-1

VẬN NƯỚC.

Dân là nước
Nước là dân
Dân chọn ai thời cây ấy sống
Nước khô rồi, cây ấy tự tiêu
Lẽ đời là thế xưa nay
Cây mà không nước lấy chi sống còn
Cá không nước lấy gì bơi lội
Cạn lòng dân, cá tự tiêu vong
Thế thời, thời thế xưa nay
Lặp đi lặp lại có chi lạ nào
Dân là nước, tự mình làm chủ
Thời coi như thay đổi thế thời
Nhất là nước trở về nguồn
Hóa Rồng hóa Phụng, rồi đời ác gian
Tính tang, tang tính tình tang
Nước dân. Dân nước biết bao diệu kỳ
Nước đầy cá sống yên bình
Nước khô cây chết, tang tình tính tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s