ANH EM MỘT NGUỒN

ANH EM MỘT NGUỒN

Dù xấu tốt, cũng anh em Hồng Lạc
Dù thắng thua, cũng một Cội Cha Ông
Vui chi cái cảnh nuốt ăn
Xem đi xét lại anh em một nhà

Nào hãy tôn vinh những ai biết tôn thờ Nguồn Cội, những người có tâm, có tầm nhìn rộng lớn như trời cao biển cả, tấm lòng vàng tỏa sáng như nhật nguyệt, vượt xa những tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ biết bè phái, đảng phái bản thân mà thôi. Tương tàn đồng loại gây ra bao thảm cảnh, làm cho đất nước chẳng được bình yên đói nghèo lạc hậu đau thương.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s