LẠC LỐI CẢ HAI BÊN

LẠC LỐI CẢ HAI BÊN

Hãy quên đi, những gì trong quá khứ
Một nỗi buồn, lạc lối cả hai bên
Một cuộc sống, mất đi nền Cội Gốc
Nát chồi xanh, ôm lấy nỗi buồn tênh

Xuân non nước, nghĩa là xuân đoàn kết
Xuân hòa bình, trong cuộc sống toàn dân
Một tình yêu, những tấm lòng tha thiết
Nắm tay nhau, cùng xây dựng nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s