QUÁ TÀI TÌNH

QUÁ TÀI TÌNH

Võ Mác võ Lê, quá tài tình
Cú nào, cú nấy thấy mà kinh
Cú đấm công phu tài bậc nhất
Dân chúng ngã nhào, đổ máu rên
Võ Mác võ Lê đầy hiểm hóc
Đánh thốc vào dân, tựa đạn tên
Tài năng như thế âu khó thấy
Chỉ người theo Mác với theo Lê
Danh vang cùng khắp, lưu danh ác
Bia miệng để đời nghe thấy mà ghê
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s