CHỚ BỎ QUA-1

CHỚ BỎ QUA

Cơ thánh chiến, cơ trời chuyển hóa
Phải đâu là, tranh bá tranh hùng
Góp công góp sức xây đời
Việt Nam tiến tới sang giàu văn minh
Một trận chiến, toàn là chân lý
Đạo Văn Thơ, trùm bá chuyển xoay
Làm cho trái đất năm châu
Đi vào giác ngộ xóa đi bạo tàn
Mỗi phát súng, toàn là Thiên Ý
Mỗi nhát đao, kinh giáo văn thơ
Khai thông dân trí nân cao
Tràn đầy nhựa khí thương yêu nhân loài
Đức cùng tài, rạng đường vinh hiển
Nước cùng non, rạng rỡ âu ca
Bồi công lập đức kỳ ba
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Cuộc thánh chiến, Vua Hùng thi chấm
Ai có công, phong Thánh bảng vàng
Bước vào thế giới Đạo Trang
Thành Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Thần A Men
Triệu năm có một không hai
Nhanh chân không kịp bỏ qua vuột rồi
Kỳ ba Thánh Chiến không còn
Lỡ đi cơ hội ức nghìn vạn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s