ĐỪNG LẦM TƯỞNG

ĐỪNG LẦM TƯỞNG

Đừng lầm tưởng Việt Nam kém trí
Dân Việt Nam, nòi giống Rồng Tiên
Thông minh trí huệ vô biên
Ẩn tàng vô số kỳ nhân trên đời
Những chòm sao, sáng ngời tỏa sáng
Ngọn đuốc thần, như nấm mọc lên
Thái dương cùng với Thái Âm
Mặt trời cùng với mặt trăng sáng ngời
Mấy ai hiểu Tiên Rồng người Việt
Chí an bang hàng phục nhân loài
Binh thơ thao lược tột cùng
Chờ ngày trổ đức trổ tài trổ nhân
Một Dân Tộc Rồng bay Hổ phục
Lân, Phụng, quy hội tụ khắp nơi
Kinh hồn khiếp vía ai ơi
Đừng lầm đừng tưởng Việt Nam tầm thường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s