ĐỪNG LẦM TƯỞNG
Đừng lầm tưởng Việt Nam kém trí
Dân Việt Nam, nòi giống Rồng Tiên
Thông minh trí huệ vô biên
Ẩn tàng vô số kỳ nhân trên đời
Những chòm sao, sáng ngời tỏa sáng
Ngọn đuốc thần, như nấm mọc lên
Thái dương cùng với Thái Âm
Mặt trời cùng với mặt trăng sáng ngời
Mấy ai hiểu Tiên Rồng người Việt
Chí an bang hàng phục nhân loài
Binh thơ thao lược tột cùng
Chờ ngày trổ đức trổ tài trổ nhân
Một Dân Tộc Rồng bay Hổ phục
Lân, Phụng, quy hội tụ khắp nơi
Kinh hồn khiếp vía ai ơi
Đừng lầm đừng tưởng Việt Nam tầm thường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–