HỌA TAI TRÙNG TRÙNG

HỌA TAI TRÙNG TRÙNG

Quên đi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Cho đời tàn úa, khắp cùng họa tai
Cho non cho nước điêu linh
Khắp trong cuộc sống, kém xanh bạc màu
Lạc vào thế giới tranh hùng
Yên bình mất lối, bạo tàn khốn nguy
Biển đảo giặc chiếm cướp đi
Đất liền khắp lối chí nguy dẫy đầy
Đói nghèo bệnh tật lan tràn
Lâm vào khốn đốn cơ hàn lao đao
Biết bao khốn khổ biết bao
Chỉ vì lạc Cội xác xơ tiêu điều
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s