ĐỜI ĐỜI BÌNH YÊN-1

ĐỜI ĐỜI BÌNH YÊN

Cội Nguồn trở lại tôn thờ
Dứt đi tai họa ngập tràn nước non
Không ai cứu được giang san
Ngoài Ông Quốc Tổ Hùng Vương con trời
Xuống trần trở lại cứu đời
Quyền năng thay thế Cha Trời quyền năng
Long Hoa Giáo Chủ Long Hoa
Hùng Vương Quốc Tổ không ai khác nào
Di Lặc cũng chính là người
Chí Tôn Thiên Đế cũng là khác chi
Lập đời Thánh Đức thượng ngơn
Sắc phong Uy Đức lưu danh bảng vàng
Quên đi Quốc Tổ Vua Hùng
Coi như lạc mất cơ trời hết mong
Con đường cứu nước cứu dân
Tôn thờ Quốc Tổ thành công sáng ngời
Giặc Tàu khiếp vía kinh hồn
Nước non độc lập, muôn đời muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s