THĂNG HOA-1

THĂNG HOA.

Vì dân vì nước, vì Ông Cha
Trổ nhân trổ đức, trổ tài ba
Cơ hội là đây, thi với thố
Cỡi mây lướt gió, gặt vinh hoa
Khó mong gặp được, thời cơ tốt
Tung hoành ngang dọc, xông với pha
Nới rộng bàn tay, tình bè bạn
Vận hội Thăng Hoa chớ bỏ qua
Truyền kinh thuyết giáo, danh tỏa sáng
Muôn năm còn mãi, tiếng ngợi ca
Sống trong cuộc sống, cho ra sống
Đáng mặt anh hùng, đáng người ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s