THĂNG HOA.

Vì dân vì nước, vì Ông Cha
Trổ nhân trổ đức, trổ tài ba
Cơ hội là đây, thi với thố
Cỡi mây lướt gió, gặt vinh hoa
Khó mong gặp được, thời cơ tốt
Tung hoành ngang dọc, xông với pha
Nới rộng bàn tay, tình bè bạn
Vận hội Thăng Hoa chớ bỏ qua
Truyền kinh thuyết giáo, danh tỏa sáng
Muôn năm còn mãi, tiếng ngợi ca
Sống trong cuộc sống, cho ra sống
Đáng mặt anh hùng, đáng người ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–