TỐT LÀM XẤU BỎ

TỐT LÀM XẤU BỎ

Nước anh là nước Việt
Thời nước anh phải đoạn tuyệt độc tài
Nếu không làm thế
Thời nước anh sẽ khổ dài dài
Nếu anh là người hiền tài
Thời anh phải chọn người tôn thờ Quốc Tổ
Mác lê sớm nên vứt bỏ
Mác Lê đâu phải là người dựng non
Cội Nguồn còn đó uy linh
Đâu như Lê, Mác, chuyên môn nuôi lừa
Nếu anh là con cháu Tiên Rồng
Thời anh phải chọn con đường Việt Nam
Con đường truyền thống Cha Ông
Con đường yêu nước thương dân con đường
Nếu anh là người ngu dốt
Thời anh theo Mác theo Lê
Chăng lừa chẳng cả ngu si
Mới ăn chí đáy tận xương con lừa
Trở thành đệ nhất tội đồ
Nổi danh thiên hạ khắp cùng năm châu
Nước anh là nước Việt Nam
Giống nòi Hồng Lạc cháu con Tiên Rồng
Thời anh phải chọn con đường
Vinh quang tổ quốc sáng ngời Việt Nam
Từ bỏ tôn thờ ngoại bang
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông của mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s