GÓP PHẦN

GÓP PHẦN

Mọt giọt nước, rất cần trong khô hạn
Một cuộc vận mệnh đổi thay
Rất cần chung sức chung vai
Một đất nước muốn đi vào hạnh phúc
Thời mỗi người chung sức để mà xây
Công tuy nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa
Việc lớn thành, nhờ hàng triệu bàn tay
Hãy góp sức cho sống còn đổi mới
Hãy làm gì cho tổ quốc ngày mai
Một lời nói hay
Một chút công lao
Hay một lời thơ truyền bá
Một câu chân lý
Một lời động viên khích lệ
Chung bước, chung đường
Đều làm nên cuộc sống tươi màu
Đều làm nên cuộc sống đổi đời
Thi nhau tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s